DC-Statik wersja 16

 

Wiązar

Ukośne cięcie

Funkcja cięcie ukośne umożliwia dopasowanie elementów konstrukcji schodzących się w jednym węźle. Funkcja dostępna jest w zakładce „węzły konstrukcji”, jako jedna z wielu opcji połączenia elementów. Zastosowanie nowej opcji umożliwia optymalne dopasowanie elementów w węźle wiązara. Konsekwencją układu elementów w węźle jest kształt blachy węzłowej lub nakładek zastosowanych jako połączenie.

de_knotenblech-gehrungsschnitt

Odcięcie

Funkcja dopasowania elementów za pomocą „odcięcia” dostępna jest jedynie dla elementów wprowadzonych „ręcznie”. Jest ona dostępna z poziomu menu głównego 6 obróbki – 3 cięcia – 1 odcięcie.

 

Baza okuć inżynierskich

Powiększona została baza okuć inżynierskich o nowych producentów oraz nowe typy okuć.

  • Würth: wsporniki belek z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi ramionami, ukryte dwuczęściowe wsporniki belek, ukryte wsporniki belek z blachą węzłową typ T
  • GH : wsporniki belek z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi ramionami, ukryte dwuczęściowe wsporniki belek, ukryte wsporniki belek z blachą węzłową typ T, podstawy słupów
  • Pitzl : ukryte dwuczęściowe wsporniki belek typ HVP

 

Wymiana danych między DC-Statik a Dietrich’s 3D CAD/CAM

Wprowadzony został system transferu danych ze środowiska Dietrich’s 3D CAD/CAM do systemu obliczeniowego DC-Statik. Na obecnym etapie obejmuje on transfer::

  • krokwi
  • płatwi
  • belki stropowej
  • stropu jako układu belek

de_bauteiluebergabe_sparren

 

Wyniki obliczeń elementów dostępne są w środowisku projektowym. Korzystając z trybu prezentacji można przedstawić stopień wytężenia elementu w formie kolorowej skali lub wartości, przyjęte obciążenia oraz schemat statyczny.

Zwiększenie ergonomii

W celu poprawienia komfortu pracy z programem zostało wprowadzona dużą grupa funkcji zwiększających ergonomię pracy.

Materiały – szybki wybór

W celu przyspieszenia wyboru materiału elementów wprowadzono skróty numeryczne dla najbardziej popularnych materiałów 1 = C24; 2 = GL24h; 3 = KVH.

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe definiowane przez projektanta umożliwiają optymalne dostosowanie programu do indywidualnych preferencji. Definicja skrótów klawiszowych bazuje na pojedynczej literze oraz kombinacji klawiszy ALT, SHIFT lub CTRL.

Przyciąganie do punktów

Rozbudowany został system przyciągania do punktów charakterystycznych. Stał się bardziej interaktywny i intuicyjny. Wskazując punkt na ekranie pojawia się jego symbol oraz podpowiedź.

Edycja elementów graficznych

System kopiowania, odbicia lustrzanego, kopiowania równoległego został wyposażony w interaktywny podgląd. Nowe rozwiązanie jest dużym ułatwieniem.

Ponowienie komendy

Przywołanie listy ostatnio wywoływanych komend dostępne jest po wciśnięciu klawisza spacji lub strzałki kursora. Na ekranie pojawi się lista ostatnich działań z możliwością wyboru jednej z nich.