DC-Statik v 18.01

Kluczowe zmiany wprowadzone do nowej wersji programu do obliczeń konstrukcji drewnianych DC-Statik 18 odnoszą się do obciążeń schematów statycznych wiązarów, analizy konstrukcji z paneli CLT, definicji krokwi narożnej i koszowej oraz nowych produktów i materiałów.

 

Wiązary

Obciążenia stałe, zmienne i środowiskowe

System definicji obciążeń środowiskowych został ujednolicony w zakresie wszystkich dostępnych schematów statycznych. Także wiązar otrzymał system automatycznego generowania obciążeń środowiskowych związanych z oddziaływaniem wiatru oraz śniegu. Obciążenia przykładane są do prętów wskazanych przez projektanta, które zarazem definiują lewą lub prawą połać w przypadku dachu dwuspadowego. Dostępne są również rozwiązania dla dachów pulpitowych. W ramach tej samej opcji można przypisać automatycznie obciążenia stałe związane z ciężarem warstw zabudowy dachu. .

Obciążenia prętów poziomych

Mechanizm generowania obciążeń środowiskowych nie posiada ograniczeń w zakresie kąta nachylenia obciążanego elementu. Możliwe jest obciążanie elementów poziomych stanowiących na przykład konstrukcję tarasów i balkonów.

Automatyczne obciążenia wiązara śniegiem i wiatrem.

Krokiew narożna/koszowa

Parametry geometryczne i podpory

Rozszerzona została lista schematów obliczeniowych krokwi, na podstawie których można wyznaczyć parametry geometryczne oraz układ podpór dla krokwi narożnej oraz koszowej. Obecnie można stosować wszystkie dostępne schematy obliczeniowe dla krokwi:

  • dach dwuspadowy
  • dach pulpitowy
  • dobudówka
  • dobudówka pod okapem

Drewno klejone

Podatne utwierdzenie

Wprowadzony został nowy typ podpory oraz węzła. Jest to podparcie o kontrolowanej podatności wokół osi Y. Stopień podatności określany jest procentowo w przedziale od 0% – brak utwierdzenia – podpora przegubowa, do 100% – pełne utwierdzenia – podpora sztywna.
Nowy typ utwierdzenia stosowany jest głównie w obliczeniach elementów z płyt CLT.

Obliczenia paneli ściennych z CLT

Schemat obliczeniowy belki ciągłej umożliwia analizę płyt CLT, pełniących rolę paneli ściennych. Aby program prawidłowo rozpoznał schemat statyczny i wykonał obliczenia należy spełnić dwa kluczowe parametry. Pierwszy z nich to pionowa orientacja panela CLT, czyli opcja układ-kąt ustawiona na wartość: 0°, 180°, Q-0° lub Q-180°. Drugim kryterium jest szerokość panela powyżej wartości granicznej 1250 mm.

Analiza przepon ściennych z płyt CLT

 

Obciążenie górnej krawędzi ściany CLT 

Na potrzeby obliczeń elementów z paneli CLT został wprowadzony nowy typ obciążenia. Dostępny jest w sekcji obciążenia dodatkowe, opcja kierunek – obciążenia GK ściany /CLT/. Obciążenie automatycznie otrzymuje kierunek poziomy i jest umieszczone na górnej krawędzi analizowanego elementu. Stosowane jest do obliczeń przepon ściennych wykonanych z paneli CLT.

 

Biblioteka materiałów i produktów

Drewno klejone

Do biblioteki materiałów została dodana grupa produktów z drewna klejonego CLT firmy KLH .

 

Okucia inżynierskie

Do biblioteki produktów została dodana grupa okuć inżynierskich typu podstawa słupa firmy Rothoblaas .

 

Aktualizacja norm

Obciążenia śniegiem w Austrii: Dostosowanie do nowych wytycznych w tym zakresie dla normy OENORM B 1991-1-3:2013

Obciążenie śniegiem małych elementów:  W przypadku obiektów o powierzchni mniejszej niż 10m² możliwe jest zwiększenie obciążenia zgodnie z wytycznymi normowymi.

Nawis śnieżny : Nawis śnieżny jest wyznaczany i uwzględniany w obliczeniach bez względu na przyjętą wysokość obiektu nad poziomem morza.