Połączenia ciesielskie ...w konstrukcji ścian oraz stropów

Połączenia konstrukcji drewnianej

Projektowanie konstrukcji polega na wymiarowaniu całej konstrukcji, czyli zarówno prętów jak i połączeń między nimi. Ze względu na specyfikę konstrukcji drewnianych węzły połączeń mają wpływ na wymiarowania również samych prętów. Osłabienia przekroju spowodowane wszelkimi wycięciami, gniazdami czy też wierceniami dla łączników determinują ostateczny przekrój elementów.
DC-Statik umożliwia wykonanie połączeń między prętami konstrukcji oraz ich zwymiarowanie. Biblioteka dostępnych typów połączeń jest obszerna i zawiera zarówno tradycyjne połączenia ciesielskie jak również rozwiązanie inżynierskie.

 • połączenia ciesielskie pionowe
  • czopowe
  • wręby
  • wręby z czopem
 • połączenia na śruby, sworznie i gwoździe
  • sworznie
  • śruby, śruby pasowane
  • pręty gwintowane
  • gwoździe
 • połączenia na blachy węzłowe i nakładki 
 • połączenia poziome (z lub bez wzmocnienia podporowego)
  • okucia – wspornik beleki
  • czopowe
  • nakładka wzajemna
  • drewno – kształtownik stalowy
 • połączenia ciesielskie na długości
  • nakładka skośna (Gerber)

Obliczenia połączeń konstrukcji można wydzielić od analizy całego ustroju. Wystarczy je zapisać jako niezależne obliczenia. W ten sposób można w pełni je kontrolować oraz wprowadzać modyfikacje w zakresie przyjętych obciążeń.