połączenia ciesielskie pionowe ...czop i wrąb

Połączenia ciesielskie pionowe

Jest to grupa połączeń dedykowana dla pionowych układów elementów: ściany ryglowe, ramy stolcowe oraz wiązary dachowe. W tej grupie znajdują się tradycyjne połączenia ciesielskie.
Definicja połączenia umożliwia dowolną orientację zarówno elementu ciągłego jak i dochodzącego. Ta funkcjonalność zapewnia modelowanie połączeń typu słup – miecz, słup – płatew, słup – rygiel, pas górny – pas dolny, itp..

  • czop
  • wrąb
  • wrąb z czopem

Obliczenia połączenia czopowego zakładają wyznaczenia naprężeń ściskających na płaszczyźnie kontaktowej elementów od sił osiowych. Nośność czopa podlega wymiarowaniu ze względu na siły poprzeczne działające w płaszczyźnie elementów. W przypadku ustawienie elementu dochodzącego pod kątem mniejszym niż 70 stopni, połączenie czopowe jest automatycznie wymiarowane jako połączenia na wrąb.
W przypadku połączeń na wrąb wymiarowaniu podlegają naprężeń ściskających na płaszczyźnie kontaktowej elementów oraz długość płaszczyzny ścinania. W połączeniu wrąb z czopem, czop jest traktowany jako element pomocniczy i nie podlega wymiarowaniu.