połączenia elementów na długość ...nakładka skośna (Gerber)

Połączenia na długości

Podstawowym zastosowaniem połączeń na długość jest wykonanie belek przegubowych ciągłych wieloprzęsłowych. Tego typu belki są bardziej ekonomiczne w porównaniu do belek jednoprzęsłowych swobodnie podpartych. Charakteryzują się niższymi momentami zginającymi w prześle, ale pojawieniem się momentów podporowych. .

  • nakładka skośna (Gerber)
  • śruby pasowane
  • śruby
  • wkręty z pełnym gwintem

Połączenie nakładka skośna (Gerber) umożliwia wykonanie połączenia przegubowego w belce drewnianej. Stosowane jest w miejscach, gdzie momenty zginające są równe lub bliskie wartości zero. W ten sposób można przedłużać belki stropowe, płatwie, itp.
Obliczeniom podlegają łączniki: nośność oraz ilość. Wymiarowaniu podlegają osłabione przekroje łączonych elementów oraz połączenia jako układ całościowy.