Połączenia na śruby, sworznie i gwoździe ...mit einer Vielzahl von Verbinundungsmitteln

Połączenia na śruby, sworznie i gwoździe

Połączenia elementów drewnianych za pomocą łączników jest rozwiązaniem prostym, efektywnym i bardzo popularnym. Łączniki stanowią element połączenia typu T, czyli dwóch elementów: ciągłego oraz dochodzącego.

  • sworznie
  • śruby
  • śruby pasowane
  • pręty gwintowane
  • gwoździe

Elementy można dowolnie orientować względem siebie. Element ciągły jak i dochodzący może być przekrojem pojedynczym lub podwójnym z kontrolowanym rozstawem. W przypadku kolizji elementów, automatycznie powstaje nakładka (wycięcie) w wybranych elementach.

Obliczeniom podlegają łączniki: nośność oraz ilość i rozstaw. Weryfikowane są przyjęte odległości od krawędzi oraz rozstawy między łącznikami z wartościami dozwolonymi w normie. Program generuje szczegółowe rysunki wzorów rozmieszczenia łączników. Wymiarowaniu podlegają elementy połączenia ze względu na siły tnące i osiowe oraz uwzględniane jest ich osłabienie wykonanymi wycięciami.