belki, płatwie ...połączenia na czop, nakładkę, z kształtownikiem

Połączenia poziome

Jest to grupa połączeń dedykowana dla poziomych układów elementów: stropów, stropodachów oraz balkonów. W tej grupie znajdują się tradycyjne połączenia ciesielskie oraz rozwiązania inżynierskie.

  • okucia wspornik belki
  • półczop jaskółczy ogon
  • czop i półczop
  • nakładka
  • połączenie kształtownik stalowy – drewno
  • wzmocnie podporowe prętami gwintowanymi

Definicja połączenia na czop umożliwia wykonanie półczopa, czopa pełnego oraz czopa z gniazdem otwartym czyli nakładki. Projektant ma możliwość orientacji czopa w pionie lub poziomie.
Połączenie drewno – stal to rozwiązanie stosowane w konstrukcjach stropów, gdzie podciąg wykonany jest z kształtownika stalowego. Belki stropowe opierają się na dolnej półce kształtownika odpowiednio dopasowane do jego kształtu.
Algorytm obliczeniowy na połączenia półczop jaskółczy ogon przewiduje obliczanie belek stropowych o maksymalnej wysokości 280mm. Został on opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Techniczne HIGH-TECH ABBUND.
Ze względu na duże obciążenia pionowe, a co za tym idzie wysokie siły tnące dla wybranych typów połączeń zostały przewidziane wzmocnienia podporowe. Zastosowanie specjalnych prętów gwintowanych w strefie podporowej belki oraz podciągu eliminuje ryzyko pęknięć i delaminacji drewna. W ten sposób można znacząco podnieść nośność połączenia.